<kbd id="93qh9254"></kbd><address id="hjjtzrsw"><style id="bnjcad6v"></style></address><button id="av7lcrmb"></button>

     跳到内容↓

     如果学生在学校的上午8:45。及时在上午8点五十第1点开始和迟到可能导致羁押期限。

      

     08.50 - 09.50 第一课
     09.50 - 10.50 教训2
     10.50 - 11.05 打破
     11.05 - 12.05 第3课
     12.05 - 12.30 Lunch for Years 7, 9 & 11                      12.05 - 13.05     Lesson 4 for Years 8 & 10
     12.30 - 13.30 Lesson 4 for Years 7, 9 & 11                13.05 - 13.30     Lunch for Years 8 & 10
     13.30 - 14.30 第五课
     14.30 - 15.00 导师时间/组装
     15.00 学校一天结束

     在安全的利益,你的孩子到达学校之前,不应该上午8:00,因为在这个时候没有任何监督。然而,食堂的营业时间为上午8:00从LRC上午8时15分早餐。学校建筑的其他部分都出界直到上午8:30 ..

     如果所有的学生由下午4:30离开学校,除非参加他们是在监督活动。 

       <kbd id="ylacvjo2"></kbd><address id="ta7pwmnd"><style id="zj3ib95x"></style></address><button id="kzbsfx94"></button>