<kbd id="93qh9254"></kbd><address id="hjjtzrsw"><style id="bnjcad6v"></style></address><button id="av7lcrmb"></button>

     跳到内容↓

     学生应在上午8:45在学校。第1点开始准时在上午8:50和迟到可能导致羁押期限。

      

     08.50 - 09.50 第一课
     09.50 - 10.50 教训2
     10.50 - 11.05 打破
     11.05 - 12.05 第3课
     12.05 - 12.30 Lunch for Years 7, 9 & 11                      12.05 - 13.05     Lesson 4 for Years 8 & 10
     12.30 - 13.30 Lesson 4 for Years 7, 9 & 11                13.05 - 13.30     Lunch for Years 8 & 10
     13.30 - 14.30 第五课
     14.30 - 15.00 导师时间/组装
     15.00 学校一天结束

     在安全的利益,你的孩子不应该在学校上午08点前,因为此时没有监督到达。然而,食堂的营业时间为早上8点早餐,从上午八时十五分法改会。学校建筑的其他部分是边界,直到上午8点半出来。

     所有的学生都应该由下午4:30,除非它们在监督活动的参与离开学校。 

       <kbd id="ylacvjo2"></kbd><address id="ta7pwmnd"><style id="zj3ib95x"></style></address><button id="kzbsfx94"></button>